Budget Sheet Start Right!

RM0.00

Out of stock

Category:

Description

Budget Sheet Start Right! adalah salah satu alat utama untuk mengaplikasikan pengurusan bajet. Selain boleh membuat pengiraan bajet secara manual, penggunaan secara berkomputer akan lebih memudahkan proses perancangan dan pemantauan bajet.

Penggunaan Budget Sheet boleh diaplikasi dengan lebih tepat dengan merujuk eBook Start Right! Urus Bajet. Langkah-langkah penting mengurus bajet menggunakan Budget Sheet diterangkan dengan terperinci beserta contoh di dalam eBook.

Format: Spreadsheet (boleh dimuat turun).