Sejauh Manakah Penelitian Kita?

Sememangnya Islam itu adalah agama yang indah yakni mencakupi segala aspek kehidupan. Bayangkan setiap pergerakan dan tingkah laku kita seharian senantiasa berada di jalan dan landasan yang lurus dengan syarat …