Forex Trading & Isu Shariah

Forex trading pada asasnya diharuskan selama mana ia berlaku secara ‘on the spot’ dan tidak melibatkan larangan yang jelas dari perspektif Shariah. Contohnya spot forex yang biasa ditransaksikan di kedai …

Dua Jual Beli dalam Satu

                        Hadith di atas adalah suatu larangan daripada Rasulullah SAW yang jika diperhatikan masih berlaku di kalangan masyarakat. Antara …

Bisnes Jual-Beli Emas

Carta alir di atas memaparkan isu utama iaitu pemegangan ‘illah’ atau sebab berlakunya fatawa atas qiyas yang dibahaskan oleh ulama-ulama dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang masyhur berkaitan barang ribawi; …

Back to Basic

Ramai yang melihat sistem perbankan Islamik tiada bedanya dengan sistem perbankan konvensional. Apa yang diutarakan hanyalah amaun yang meningkat dari jumlah awalan harga asal sesuatu aset atau projek yang ingin …