Bagaimana Judi Boleh Berlaku?

Ramai beranggapan bahawa judi hanyalah terhad kepada membeli tiket loteri atau bermain di kasino. Tetapi ianya melangkaui lebih dari itu. Selama mana boleh disertai juga oleh orang lain (diterjemah kepada …

Riba al-Nasiah (Loan-Based)

As simple as it looks, the principle is far more significant. Look around us. Riba has become the backbone of current economic system. You have to pay more than what …